Amazing Race Tam Đảo " THAY ĐỔI BẢN THÂN "

5 dựa trên 1 lượt đánh giá 213

Đây là chương trình giành cho các cá nhân, đội nhóm, học sinh muốn khám phá bản thân theo cách trải nghiệm thực tế. muốn tìm hiểu văn hóa vùng miền địa điểm mình tới.