Chương trình chủ đề đi tìm Ông già Noel

5 dựa trên 1 lượt đánh giá 1779

Ngày Noel đã đến, các em nhỏ rất háo hức được nhận quà Giáng sinh của Ông già Noel. Nhưng đến ngày Noel, chỉ thấy Công chúa Tuyết mà không thấy ông già Noel đâu cả. Các em cùng với phụ huynh bắt đầu hành trình đi tìm ông già Noel. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ đó thì các phụ huynh cùng các em nhỏ của chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách.

Giới thiệu

Ngày Noel đã đến, các em nhỏ rất háo hức được nhận quà Giáng sinh của Ông già Noel. Nhưng đến ngày Noel, chỉ thấy Công chúa Tuyết mà không thấy ông già Noel đâu cả. Các em cùng với phụ huynh bắt đầu hành trình đi tìm ông già Noel. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ đó thì các phụ huynh cùng các em nhỏ của chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách.

Nhận xét