Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

01-06-2019

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://outing.vn thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OUTING APP (sau đây gọi chung là “Outing App”).

Chính Sách này mô tả cách Outing App tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên  các sản phẩm công nghệ của Outing App (“Đối Tác”). Việc Đối Tác truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Outing App được hiểu là Đối Tác đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Outing App.

 

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Đối Tác thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Outing App, tùy từng thời điểm, Đối Tác phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Đối Tác”).

- Đối Tác có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Đối Tác cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Outing App không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Đối Tác cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Đối Tác, cũng như các thông tin trao đổi giữa Đối Tác và Outing App, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Outing App.

- Outing App có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Đối Tác. Outing App cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Đối Tác khi Đối Tác truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Outing App. Khi thu thập dữ liệu, Outing App thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Đối Tác tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Đối Tác này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Các thông tin thẻ thanh toán của Đối Tác được các đối tác cổng thanh toán của Outing App bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Outing App không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Đối Tác trên các website thành phần của Outing App.

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Đối Tác để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Outing App lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Đối Tác đóng tài khoản trên Outing App. Sau khi thời hạn này kết thúc, Outing App sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

- Đối Tác tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Outing App, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Outing App, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Outing App phát hiện Đối Tác có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Outing App có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Đối Tác cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Đối Tác

- Outing App có quyền sử dụng các thông tin Đối Tác cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Đối Tác để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Đối Tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Đối Tác khi truy cập vào Outing App.

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Đối Tác với Outing App, các website khác của Công ty công nghệ Outing App, hoặc ngược lại.

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Đối Tác hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Đối Tác trên Outing App.

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Đối Tác trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Đối Tác có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Outing  App trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Outing tại https://outing.vn

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Đối Tác

- Outing App không cung cấp Thông Tin Đối Tác cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Outing App cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Đối Tác (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Outing App sẽ có thông báo cụ thể cho Đối Tác khi phải tiết lộ Thông Tin Đối Tác cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Outing App cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Đối Tác khi được sự đồng ý của Đối Tác.

- Outing App có thể chia sẻ Thông Tin Đối Tác cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Outing App có thể dùng Thông Tin Đối Tác để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Đối Tác (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Outing App tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Đối Tác, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Đối Tác cung cấp cho Outing App sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Trao đổi Thông Tin Đối Tác các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Outing App: Chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Đối Tác cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Outing App cũng có thể trao đổi Thông Tin Đối Tác với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

  • Trao đổi Thông Tin Đối Tác với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Đối Tác được Outing App sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Đối Tác, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Đối Tác có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

  • Trao đổi Thông Tin Đối Tác với những đơn vị kinh doanh khác mà Outing App có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Outing App sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

2.6. Sử dụng Cookie

Outing App cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Đối Tác khi truy cập và sử dụng tính năng của Outing App... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Outing App hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Đối Tác để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Đối Tác cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Outing App 036990.1984 hoặc gửi email đến địa chỉ: hotro@outing.vn 

 

Tags: