Outing App và Team Building TỰ TỔ CHỨC

25-06-2024

Ứng dụng Outing có thể giúp các doanh nghiệp và đội nhóm tổ chức các hoạt động team building một cách hiệu quả. Dưới đây là quy trình tự tổ chức team building sử dụng ứng dụng Outing:

Đăng ký và Tạo Tài Khoản

Đăng ký tài khoản: Đầu tiên, doanh nghiệp hoặc đội nhóm cần đăng ký một tài khoản TGO trên ứng dụng Outing: sử dụng Email và SĐT để đăng kí.

Xác Định Mục Tiêu và Nhu Cầu

Xác định mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu của buổi team building hướng đến (ví dụ: tăng cường sự gắn kết, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, giải trí, v.v.), từ đó sẽ lên 1 kịch bản game phù hợp.

Lên lịch: Chọn ngày và giờ phù hợp cho hoạt động. Đảm bảo lịch trình phù hợp với đa số các thành viên trong nhóm.

Cài đặt và vận hành:

Cài đặt kịch bản chuẩn lên web: tgo.outing.vn 

Có thể gửi thông tin đến các đội chơi tải ứng dụng về máy trước (100% người chơi app trên IOS)

Chuẩn bị tài liệu: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho hoạt động, chẳng hạn như hướng dẫn, bản đồ, balo đạo cụ cần mang theo trong hành trình.

Vận hành: TGO tự vận hành chương trình

Lưu ý:

Linh hoạt: Luôn có kế hoạch dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu hoặc các sự cố không mong muốn.

Gắn kết mọi người: Đảm bảo mọi thành viên đều tham gia và có cơ hội đóng góp ý kiến.

Sử dụng ứng dụng Outing giúp quy trình tổ chức team building trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, từ khi lên kế hoạch đến bước triển khai, cài đặt và vận hành.

Đội ngũ Outing App