Đột kích chiếm trạm Vườn Xoài Đông Anh

5 dựa trên 1 lượt đánh giá 1686

Chương trình được lấy ý tưởng từ các bộ phim chiến thuật đánh chiếm các cứ điểm. Mỗi cứ điểm chứa đựng những thách thức, bài toán, luật chơi đa dạng khác nhau về độ khó - dễ. Đội bạn được quyền nhìn toàn cảnh bản đồ cuộc đấu để lựa chọn những cứ điểm đánh chiếm. Điểm nào được đánh chiếm thành công bởi một đội nào đó thì linh vật tại chính điểm đó cũng bị lấy đi. Đội sở hữu nhiều linh vật nhất là đội thắng cuộc.

Giới thiệu

Chương trình được lấy ý tưởng từ các bộ phim chiến thuật đánh chiếm các cứ điểm. Mỗi cứ điểm chứa đựng những thách thức, bài toán, luật chơi đa dạng khác nhau về độ khó - dễ. Đội bạn được quyền nhìn toàn cảnh bản đồ cuộc đấu để lựa chọn những cứ điểm đánh chiếm. Điểm nào được đánh chiếm thành công bởi một đội nào đó thì linh vật tại chính điểm đó cũng bị lấy đi. Đội sở hữu nhiều linh vật nhất là đội thắng cuộc. 

Nhận xét