Tên tác giả: Phạm Đình Chinh
Email: chinh.pham87@gmail.com
Phone: 0946142586
Zalo: Phạm Đình Chinh

Thông tin tác giả
Hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động giáo dục * 2000 chương trình được thực hiện thành công, ấn tượng và +15000 học viên tham gia * Trên 250 đối tác lớn, nhỏ trong và ngoài nước