[Tải về] trọn bộ 64 biểu mẫu hành chính nhân sự sẵn dùng

16-03-2020

Có thể nói, quản trị nhân sự là một lĩnh vực rất quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Bởi yếu tố đặc biệt là quản trị con người trong một tập thể, trong một công ty. Với bộ phận hành chính hoặc nhân sự thì những biểu mẫu hành chính là chất liệu thường dùng để góp nên thành công trong công việc hằng ngày của họ. Con người luôn được coi trọng với vai trò còn cao hơn cả tài chính, nguồn vốn, công nghệ... Điều đó khẳng định tâm quan trọng của công việc quản trị nhân sự, quản lý nguồn lực công ty, quản lý các nhân viên và các cán bộ khác trong doanh nghiệp.

Để chia sẻ phần nào, những thách thức trong công việc của mỗi anh chị làm công tác hành chính nhân sự. Chúng tôi tổng hợp được Bộ tài liệu tổng hợp các biểu mẫu Hành chính nhân sự. Gửi đến anh chị: 

CÁC BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh
Mẫu báo cáo
Mẫu công văn đăng ký thang lương
Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần
Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác
Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
Mẫu sơ yếu lí lịch

Giấy biên bản nhận hồ sơ khiếu nại
Giấy đề nghị tăng lương
Giấy đề nghị đi công tác
Giấy giới thiệu

Bản cam kết nghỉ việc
Bảng chấm công tăng ca
Bảng kê chi tiết tiền lương
Bảng lương
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ
Bảng tự nhận xét của cán bộ
Bản tự kiểm điểm cá nhân
BC biến động nhân sự
Biên bản bàn giao công việc
Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu
Biên bản bàn giao tài sản
Biên bản đánh giá công việc
Biên bản họp xử lý khiếu nại
Biên bản thanh lý hợp đồng Lao động
Biên bản vi phạm kỷ luật
Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
Danh sách tăng lương định kỳ
Đơn khiếu nại tố cáo
Đơn xin nghỉ việc

 

Banner2


Kế hoạch đi công tác
Bảng xác nhận công tác
Báo cáo kết quả công tác
Bảng thanh toán tiền công tác
Bảng kê phụ cấp
Tờ trình công tác phí
Quy định chế độ Công tác

Nhân viên nhân sự
Nội quy Công ty
Phiếu bổ nhiệm cán bộ
Phiếu đánh giá cán bộ
Phiếu đề xuất thăng chức

Sổ theo dõi khen thưởng
Sổ theo dõi khiếu nại
Sổ theo dõi kỷ luật
Sổ theo dõi nghỉ phép
Sổ theo dõi chung

Quy chế bổ nhiệm
Quy chế khen thưởng
Quy chế kỷ luật
Quy chế lương
Quy định bổ nhiệm
Quyết định cho thôi việc
Quyết định tăng lương
Quyết định xóa bỏ án kỷ luật
Quyết định xử lý khiếu nại tố cáo
Quyết định xử lý kỷ luật
Quy trình hoạch định nhân sự
Quy trình nghỉ phép
Quy trình tính lương
Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo

XEM TRỌN BỘ TẠI ĐÂY

(click vào từng tài liệu bạn muốn tải về)