Tải về trọn bộ các bài giảng tất cả cấp học, từ mầm non đến THPT của Bộ và Sở GD-ĐT 2020

02-03-2020

Dưới đây là bộ Thư viện bài giảng mẫu và công cụ giảng dạy của tất cả các cấp học, từ Mầm non tới Trung học phổ thông để thầy cô có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình giảng dạy.

>> Review 4.0 các ứng dụng đào tạo qua online giải pháp thời COVID-19

>> [Tải về] trọn bộ 64 biểu mẫu hành chính nhân sự sẵn dùng

 

Bậc Mầm non

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 2. Thư viện bài giảng powerpoint

 3. CD phần mềm Violet

 4. Phần mềm Promethean

 5. Học liệu VTV7

Bậc Tiểu học

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 2. Thư viện bài giảng powerpoint

 3. Thư viện bài giảng Violet

 4. CD phần mềm Violet

 5. Phần mềm Promethean

 6. Phần mềm AICBook

 7. Học liệu VTV7

 8. Sách Giáo khoa tiếng Anh Tiểu học

Bậc Trung học cơ sở

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 2. Thư viện bài giảng powerpoint

 3. Thư viện bài giảng Violet

 4. CD phần mềm Violet

 5. Phần mềm Promethean

 6. Phần mềm AICBook

 7. Học liệu VTV7

 8. Sách Giáo khoa tiếng Anh THCS

Bậc Trung học phổ thông

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 2. Thư viện bài giảng powerpoint

 3. Thư viện bài giảng Violet

 4. CD phần mềm Violet

 5. Phần mềm Promethean

 6. Phần mềm AICBook

 7. Học liệu VTV7

 8. Sách Giáo khoa tiếng Anh THPT

Ngoài ra quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm kho bài giảng e-learning của Bộ Giáo dục – Đào tạo:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT:  https://elearning.moet.edu.vn và Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương: http://sgdbinhduong.edu.vn/Tongquan/Tainguyengiaoduc.aspx).
_____________________________