[ Video] Bày trò cho con chơi ở nhà p2

02-04-2020

Tiếp bài chia sẻ ý tưởng: Bày trò cho con chơi ở nhà, thì bài này chúng tôi tiếp tục chia sẻ 18 ý tưởng bày trò cho con dạng video. Những trò chơi, hoạt động này đều dễ tổ chức và rất vui vẻ. Nếu quan sát một chút sẽ thấy những vật dụng bày trò đều sẵn có trong mỗi gia đình chúng ta. Điều quan trọng là bố mẹnh cần dành nhiều thời gian tương tác, hướng dẫn và vui chơi cùng các con nhé. 

Để trở nên thiết thực, sinh động hơn thì đội ngũ Outing app cũng biên soạn sẵn rất nhiều trò chơi tại nhà khác và upload sẵn trên app. Nếu quý vị quan tâm xin mời liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.